• ชื่อสินค้า: โซเดียมเบนโซเอท สารกันบูด (ฮอล์แลนด์ ถุงสีแดง) Sodium Benzoate (Holland) Red Bag

• รหัสสินค้า: -

• ขนาดบรรจุ: 25 กก/ถุง

• ขนาดแบ่งบรรจุ: -

• ราคาสินค้า: 0

• ผลิตจากประเทศ: -

• รายละเอียดสินค้า:

โซเดียมเบนโซเอท สารกันบูด (ฮอล์แลนด์ ถุงสีแดง) Sodium Benzoate (Holland) Red Bag ขนาดบรรจุ 25 กก/ถุง