• ชื่อสินค้า: โซเดียม คาร์บอกซี เซลลูโลส (ซีเอ็มซี) ญี่ปุ่น Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC) Japan

• รหัสสินค้า: -

• ขนาดบรรจุ: 20 กก/ถุง

• ขนาดแบ่งบรรจุ: -

• ราคาสินค้า: 0

• ผลิตจากประเทศ: -

• รายละเอียดสินค้า:

โซเดียม คาร์บอกซี เซลลูโลส (ซีเอ็มซี) ญี่ปุ่น Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC) Japan ขนาดบรรจุ 20 กก/ถุง